Nací el año 1982.

Gestiono moltes inquietuts diferents, una d’elles és la creació d’espais arquitectònics que respectin l’entorn i/o el modifiquin amb criteris de sostenibilitat i eficiència. 

Portfoli

CASA 1719

CASA 1719

Ubicació

La Garriga

Ús

Residencial

Superfície

168 m²

Any de realització

2017

Habitatge unifamiliar entre mitgeres.

L’encàrrec de construir una casa entre mitgeres per a llogar. El pati interior com element clau per trobar l’equilibri entre el disseny, la sostenibilitat i el confort, amb la complexitat de generar solucions a les problemàtiques de compliment normatiu en parcel.les tant petites.

B02
B01 (1)
B05
B03
B04