Nací el año 1982.

Gestiono moltes inquietuts diferents, una d’elles és la creació d’espais arquitectònics que respectin l’entorn i/o el modifiquin amb criteris de sostenibilitat i eficiència. 

Portfoli

CASA 2210

Ubicació

La Garriga

Ús

Residencial

Superfície

220 m²

Any de realització

2022

Habitatge unifamiliar entre mitgeres.

 

Rehabilitar un habitatge entre mitgeres amb la particularitat de ubicar-se en parcel.la de 5 metres d’amplada i més de 40 metres de fondària. Ens plantejem una rehabilitació per a realitzar una millora energètica important amb la substitució de tot el sistema d’instal.lacions buscant màxima eficiència energètica. El disseny del mobiliari de la casa com a element articulador per a generar tots els espais.

K01 (1)
K02 (1)
K03 (1)